Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър
Борси
Суровини
 • Лек суров 52,32 -0.36%
  Брент 61,98 -0.05%
  Пр. газ 2,39 0.04%
  Злато 1 338,75 -0.43%
  Сребро 14,79 -0.07%
 • Платина 800,45 -0.53%
  Паладий 1 461,00 -0.03%
  Царевица 461,62 1.90%
  Пшеница 545,88 1.46%
 • Соя 912,12 1.69%
  Кафе 98,00 -0.05%
  Захар 12,73 -0.16%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2019-06-17
11:27
Нео Лондон Капитал АД
178
Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2019-06-17
11:26
Нео Лондон Капитал АД
178
Виж всички записи за съобщението
Уведомление по чл. 19 от Регламент ЕС
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2019-06-17
10:25
Дупница-Табак АД
DUPBT
Виж всички записи за съобщението
Протокол от проведено РОСА на 14.06.2019г.
Протокол от ОСА
2019-06-17
10:03
ДФ ЦКБ Гарант
DFCCBG
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 17.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
10:03
ДФ ЦКБ Актив
DFCCBA
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 17.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
10:03
ДФ ЦКБ Лидер
DFCCBL
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 17.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
10:00
ДФ ЦКБ Гарант
DFCCBG
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 14.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
10:00
ДФ ЦКБ Актив
DFCCBA
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 14.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
10:00
ДФ ЦКБ Лидер
DFCCBL
Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 14.06.2019г.
Обратно изкупуване
2019-06-17
09:28
ДФ Прайм Асетс
DFREALHIGH
Цени за 17.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-17
09:28
ДФ Куест Вижън
DFREALBALA
Цени за 17.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
22:06
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Пълномощно -образец
Покана и материали за свикване на ОСА
2019-06-14
22:01
Премиер Фонд АДСИЦ
PREMIER
Виж всички записи за съобщението
Покана за ИОСА
Покана и материали за свикване на ОСА
2019-06-14
16:35
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.06.2019 г.
Други
2019-06-14
16:35
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.06.2019 г.
Други
2019-06-14
16:33
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.06.2019 г.
Други
2019-06-14
16:33
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.06.2019 г.
Други
2019-06-14
15:41
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 14.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
15:40
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 14.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
15:40
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 14.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
15:39
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 14.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
15:33
Арома АД
AROMA
Дружеството бе уведомено относно вписан в Търговския регистър на 06.06.2019 г. апорт (непарична вноска) в капитала на „Етон“ АД, гр. София, ЕИК 200376054 на 3 760 192 бр. акции от капитала на „Арома“ АД, извършено от Лукан Димитров Луканов - председател на СД на дружеството. Преди апорта Лукан Димитров Луканов притежава лично 5 760 192 бр. акции, представляващи 37,18 % от капитала на „Арома“ АД. След вписване на апорта Лукан Димитров Луканов продължава да притежава пряко и непряко общо 37,18 % от капитала на „Арома“ АД, от които притежава лично 2 000 000 бр. акции, представляващи 12,91 % и притежава 3 760 192 бр. акции чрез контролираното от него дружество „Етон“ АД, представляващи 24,27 % от капитала на „Арома“ АД. Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-06-14
15:02
Инвестор.БГ АД
IBG
Виж всички записи за съобщението
Списък на акционерите, присъствали на ОСА
Протокол от ОСА
2019-06-14
15:01
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
Цени за дата 12.06.2019
Обратно изкупуване
2019-06-14
15:00
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
Цени за дата 12.06.2019
Обратно изкупуване